سیستم اسپرینکلر پیش عملگر
سیستم اسپرینکلر پیش عملگر

امروزه سیستم های اسپرینکلر- شبکه ی بارنده - یکی از پرکاربردترین 

روش های ایمنی از حریق هستند به ویژه در ساختمان های مسکونی که در آن  عموماً از آب برای اطفای محل محروقه استفاده می شود.
در این سیستم بارنده، علاوه بر نرساندن اکسیژن کافی  بخارات آن ؛ با خنک کردن، ضلع گرمای هرم حریق نیز برطرف می شود.
شایان ذکر است که آب یکی از در دسترسی ترین  حدود 70 درصد زمین و ارزان ترین موادی است که در مقایسه با سیستم های دیگر و غیره که می توانند در مسائل محیط زیستی CO یا 2 FM مثل 200 تأثیر بگذارند،  GWP  به ویژه شاخص پتانسیل گرمایش زمین بی ضرر ارزیابی می شود.

ادامه مطلب در مقاله مبانی پمپ های آتشنشانی در ساختمان :

 

pdf icon

سیستم اسپرینکلر پیش عملگر

امتیاز کاربران

0(0)

سوال خود را در این قسمت مطرح کنید

support call
download catalogs