مبانی سیستم های کشف و اعلام حریق
مبانی سیستم های کشف و اعلام حریق

یکی از مهم ترین مباحث در حفاظت از حریق، سیستم های کشفو اعلام حریق است، بنحوی که در ساختمان های بلندمرتبه، چنانچه در ابتدا حریق اعلان شود اولاً با کشف دقیق محل حریق می توان ازخسارات جانی قبل از مرحله ی تشدید جلوگیری کرد .

خروج ساکنین از ساختمان و خبر دادن به مأموران آتشنشانی، حتی در موارد خاص اطفا توسط ساکنین در لحظات اولیه می تواند هرچه زودتر از گسترش
حریق جلوگیری و خسارات مالی و جانی  آن را کاهش دهد.

ادامه مطلب در مقاله مبانی پمپ آتشنشانی در ساختمان :

pdf icon

مبانی سیستم های کشف و اعلام حریق

امتیاز کاربران

0(0)

سوال خود را در این قسمت مطرح کنید

support call
download catalogs