مبانی پمپ های آتشنشانی در ساختمان
مبانی پمپ های آتشنشانی در ساختمان

پمپ آتش نشانی معمولا، در یک اتاق پمپ ، خیلی نزدیک به مخزن جاگذاری می شوند .

نکته کلیدی این است که پمپ ها می بایست در سطح زیر کف مخزن قرار بگیرند و کل مایع ورودی به لوله پمپ (مکش پمپ ) طبق نیروی جاذبه از مخزن به پمپ وارد شود ، زیرا این پمپ ها اصولا برای دهش ساخته شده اند و نه مکش.

ادامه مطلب در مقاله مبانی پمپ های آتشنشانی در ساختمان :

pdf icon

مبانی پمپ های آتشنشانی در ساختمان

امتیاز کاربران

0(0)

سوال خود را در این قسمت مطرح کنید

support call
download catalogs