گاز طبیعی در ساختمان
گاز طبیعی در ساختمان

گاز طبیعی مخلوطی از متان - اتان و درصد کمی از سایر هیدروکربن ها و ترکیبات دیگر است که بقایای گیاهانو جانورانی که اجساد آن ها طی میلیون ها سال به قسمت های زیرین دریاچه ها و اقیانوس های قدیمی رانده شده به تدریج تجزیه و به صورت عناصر آلی درآمده و بر اثر فشار و گرمای درونی زمین به نفت و گاز تبدیل و در مخازن زیرزمینی و در عمق سه تا چهار هزار متری و با
فشار حدود چند صد اتمسفر ذخیره شده است. طی سالیانی که از مصرف گاز طبیعی به عنوان سوخت در کشور ما می گذرد هرازچندگاه حادثه ای براثر         بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی روی م یدهد وصدمات و خساراتی را به وجود می آورد.

ادامه مطلب در مقاله مبانی پمپ آتش نشانی در ساختمان :

pdf icon

گاز طبیعی در ساختمان

امتیاز کاربران

0(0)

سوال خود را در این قسمت مطرح کنید

support call
download catalogs