بانک ملت
بانک ملت

مساحت : 72000 متر مربع
کاربری : تجاری - اداری
مکان : ازگل
کارفرما : بانک ملت

امتیاز کاربران

0(0)

سوال خود را در این قسمت مطرح کنید

support call
download catalogs