حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
  • طرح توسعه تاسیسات حرم مطهر امام رضا در مشهد (ناظر عالیه وطراح)
  • رواق امام خمینی به همراه نظارت عالیه
  • صحن و رواقهای حرم مطهر امام رضا (طرح جامع جدید)
  • صحن غدیر (بخش توسعه حریم حضرت امام رضا(ع)
  • ایوان ولی عصر (بخش توسعه حریم حضرت امام رضا(ع)
  • طراحی شبکه پمپاژ آتش نشانی حرم مطهرامام رضا(ع)

امتیاز کاربران

0(0)

سوال خود را در این قسمت مطرح کنید

support call
download catalogs