مشاوره گازرسانی
مشاوره گازرسانی

مشاوره و اجرای گازرسانی توسط شرکت مهندسی صباتام

لوله کشی گاز ساختمان یکی از حساس ترین و مهمترین بخش تاسیسات ساختمان محسوب میشود.

اخذ تائیدیه نظام مهندسی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.لذا این شرکت با در اختیار داشتن مهندسین عضو نظام مهندسی که تسلط کامل به قوانین دارند در زمینه های زیر فعالیت می کنند :

طراحی و نقشه کشی لوله گاز فشار قوی و ضعیف

اجرای لوله کشی گاز فشار قوی 2پوند و 60 پوند 

اخذ تائیدیه از سازمان نظام مهندسی

تفکیک کنتور و دیگر خدمات مرتبط

 

 

امتیاز کاربران

1(5)

سوال خود را در این قسمت مطرح کنید

support call
download catalogs