video play

تشخیص اتصالات اصل از تقلبی

video play

تشخیص اسپرینکلر اصل از تقلبی

video play

تشخیص الکترودهای اصل از تقلبی

video play

تشخیص شیرآلات گیت ولو اصل از تقلبی

video play

تشخیص دودکش اصل از تقلبی

video play

شیرآلات حساس به زلزله

video play

تشخیص چسب پرایمر اصل از تقلبی

video play

تشخیص لوله های اصل از تقلبی

video play

تشخیص نوار آلتن اصل از تقلبی

video play

تشخیص نوار تفلن اصل از تقلبی

video play

تست نرم افزار پمپ های آتشنشانی قسمت اول - Testing Software

video play

تست نرم افزار پمپ های آتشنشانی قسمت دوم-Testing Software

video play

عملکرد پمپ آتشنشانی

video play

تابلو برق پمپ های آتشنشانی

video play

نحوه کنترل و خاموش -روشن کردن پمپ های فهرست شده آتشنشانی

video play

لوله کشی داخل پمپ خانه آتشنشانی1

video play

لوله کشی داخل پمپ خانه آتشنشانی2

video play

لوله کشی داخل پمپ خانه آتشنشانی3

video play

سیستم اسپلیت کیس پمپ

video play

اسمپل اسپرینکلرهای ROUCHTEC با بالب آلمانی

video play

اسمپل اسپرینکلرهای ROUCHTEC با بالب آلمانی2

video play

عملکرد سیستم زون کنترل ولو 1

video play

عملکرد سیستم زون کنترل ولو 2

video play

عملکرد سیستم زون کنترل ولو 3

video play

سیستم اطفاء حریق وکنترل دود در فرودگاه دبی 1

video play

سیستم اطفاء حریق وکنترل دود در فرودگاه دبی 2

video play

اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو / concealed sprinkler)

video play

اسپرینکلر مخفی ( دکوراتیو - concealed sprinkler) - قسمت 2

video play

اسمبل بالب اسپرینکلر

video play

اسپرینکلر های UL دار روچتک ( ساخت بدنه)

video play

نازل اسپرینکلر در سیستم اطفا حریق آبی

video play

بازدید از نمایشگاه دایمی محصولات اعلام حریق - چین

video play

شیر پروانه ای

support call
download catalogs